Kom igång med gDiapers
  Det är något på g.
  Vanliga frågor från föräldrar
  Kundtjänst
  På nyheterna
  Pressmeddelande
  Online retailers
  Integritetspolicy

  Vi tänker oss en värld där alla produkter designas och tillverkas ansvarsfullt. Där alla produkter skapas med den slutliga användningen i åtanke. En värld som följer "Cradle to Cradle" - principen, som är världsledande inom intelligent ekologisk design.

  "Cradle to Cradle" går längre än att felsöka hur vi ska minimera vårt avfall, eller hur vi ska förlänga livslängden för en produkt som i slutändan kommer bli avfall, och uppmuntrar oss istället att tänka på de villkor som formar vår design från första början. "Cradle to Cradle" utnyttjar designen som ett verktyg för att forma en friskare värld ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi kan faktiskt skapa en bättre värld, en överflödsvärld istället för en värld med brist. Istället för att fokusera på att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt, leder "Cradle to Cradle" istället tankarna mot att produkter ska skapa ett positivt avtryck. Det börjar på designnivå. Gör "hälsosamma, säkra, effektiva och kvalitativa produkter som skapas med framtida påverkan i åtanke".

  Cradle to Cradle Certified (cm) Silver

  Cradle to Cradle Certified

  Vi är stolta att gDiapers engångsinlägg är de enda babyprodukt som är certifierad enligt Cradle to Cradle Certified™ Silver”. Det betyder att allt material som ingår i våra engångsinlägg har granskats i 19 miljö- och hälsokriterier, och har visat sig kunna återgå till ekosystemet på ett naturligt och givande sätt när de komposteras (gäller endast blöta inlägg). Läs vidare för att se hur våra inlägg fick sin certifiering.

  5 värderingssområden

  5 Areas of Cradle to Cradle Assessment

  För att bli certifierad enligt "Cradle to Cradle", måste en produkt uppfylla höga krav på material, återanvändning, energi som används för produktionen, vattenanvändning, vattenkvalitet och socialt ansvar. Här visas de fem kategorier som varje "Cradle to Cradle"-produkt värderas och bedöms i:

  • Material: Att ha kunskap om de kemiska ingredienserna i produktens alla material, och optimering mot säkrare material.
  • Återanvändning: Att designa produkter som är gjorda av material som kommer från och säkert kan återvända till naturen eller industri.
  • Förnybar energi & Kolantering: Att föreställa sig en framtid där all tillverkning drivs av 100% ren förnyelsebar energi.
  • Vattenförvaltning: Att hantera rent vatten som en värdefull resurs och en viktig mänsklig rättighet. 
  • Social rättvisa: Att designa processer för att hedra alla människor och naturliga system som påverkas av skapande, användning och bortskaffande eller återanvändning av en produkt.

  För att få en djupare inblick i varje värderingsområde kan du titta på "Cradle to Cradle"´s produktcertifieringsguide.

  Hur komposterar man engångsinläggen?

  Home Composting

  Du kan kompostera dina engångsinlägg och förvandla de till en näringsrik kompostjord som din trädgård kommer att älska. Inläggen är gjorda av cellulosa, trämassa och en superabsorbent, vilket är ett fantastiskt bidrag till din kompost. Kombinerat med kväve från ditt barns urin blir jorden otroligt näringsrik och passar alla typer av planter och grönsaker. Och eftersom våra engångsinlägg är ”Cradle to Cradle Certified™ Silver” , kan du lita på att alla dess beståndsdelar kommer återgå till jorden. För mer information om att komma igång kan du titta på vår komposteringsguide.

  Läs mer