Kom igång med gDiapers
  Det är något på g.
  Vanliga frågor från föräldrar
  Kundtjänst
  På nyheterna
  Pressmeddelande
  Online retailers
  Integritetspolicy

  gDiapers och dess dotterbolag (som kollektivt benämns ”Company”) ser integritet som en viktig fråga och har förberett den här integritetspolicyn för att informera dig om vår datainsamling och användningspraxis, och bekräfta vårt engagemang för att hålla din personliga information säker.

  När tjänster i Company utvecklas kan vi komma att revidera denna policy, så var vänlig och ta en titt med jämna mellanrum. Om du har frågor kring sekretessmetoder i Company var vänlig kontakta oss på info@gdiapers.se.

  Var vänlig notera att denna policy bara gäller den datainsamling och användningspraxis som rör Companys webbplatser, och våra produkter och tjänster, och gäller inte den datainsamling och användningspraxis som rör andra företags och organisationers produkter eller tjänster som säljs eller nås via Company-webbplatser. För information kring datainsamling och användningspraxis från tredje part hänvisar vi till deras respektive policy och förfarande.

  Information kring insamling och användning

  Company samlar in personlig information när du registrerar dig på ett konto i Company, och när du använder vissa av Companys produkter och tjänster. Company kan också få personlig information från återförsäljare och andra affärspartners.

  När du registrerar dig på Company, frågar vi efter din kontaktinformation (så som namn, gatuadress och mail-adress), viss information som rör ditt företag, tillsammans med faktureringsinformation, så som bankkonto och/eller kreditkortsnummer.

  Company använder den insamlade informationen för att uppfylla dina önskemål kring vissa produkter och tjänster, för att behandla betalningar och för att underlätta fakturering. Vi kanske också skickar servicemeddelanden, nyhetsbrev och notiser kring specialerbjudande och nya produkter till dig.

  Personlig identifierbar konsumentinformation används för att bearbeta betalningstransaktioner och inte för något annat ändamål.

  Information kring delning och avslöjande

  Generellt sett så säljer vi inte vidare din personliga information till tredje part. Men, det kan vara så att vi avslöjar och säljer vidare din personliga information till en tredje part under följande begränsade förutsättningar.

  Company kommer skicka personligt identifierbar information om dig till andra företag eller personer när:

  1. vi har ditt samtycke att dela informationen;
  2. vi behöver dela din information för att förse dig med den produkt eller tjänst du har efterfrågat;
  3. vi behöver skicka informationen till företag som arbetar på uppdrag av Company för att tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig (om vi inte berättar något annat så har dessa företag ingen rätt att använda den personliga informationen utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss).

  Personlig identifierbar konsumentinformation delas med tredje part (så som bank- och kreditkortsföretag) i den utsträckning som är nödvändig för att Company ska kunna hantera betalningar.

  Det kan vara så att vi ger ut personlig identifierbar information när vi anser att det är enligt lagen; följer våra avtal; eller för att skydda våra användares, Companys och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägerier och riskminskning.

  Om Company skulle förvärvas, kan köparens kontouppgifter vara en av de överförda tillgångarna.

  Cookies

  När du besöker en av Companys webbplatser kan en eller flera cookies eller webbsignaler skickas till din dator, eller på annat sätt användas i samband med ditt besök eller användning. Cookies är en liten datafil som skickas till din dator genom den webbsida du besöker. När den lagras på en annan dator kan en cookie identifiera din browser och registrera dina inställningar och annan data kring ditt besök. Cookies används ibland också för att genomföra transaktioner som begärts av användarna. Webbsignaler, också känt som webb bugs, är små grafiska bilder som transparent finns på en webbplats eller på annan webbaserad tjänst och är utformade för att webbplatsen eller tjänstens ägare ska kunna övervaka vem som besöker webbplatsen eller använder tjänsten. Action tags hjälper till att leverera cookies och bäddar in ett slumpindetifikationsnummer i användarens webbläsare. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. När det gäller sessionscookies försvinner de helt när du stänger din webbläsare.

  En permanent cookie lagras på din hårddisk för en längre tid. Du kan ändra dina inställningar i din webbläsare för att vägra eller för att få meddelande innan cookies accepteras, och för att ta bort dem från din dator. Hur som helst, vissa funktioner, produkter och tjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies.

  Information kring lagring och säkerhet

  Vi har genomfört och använder en mängd olika fysiska, elektroniska och administrativa riktlinjer och rutiner som är accepterade av industrin, för att skydda och säkra den information vi samlar in, för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse, och för att behålla dess exakthet och korrekta användning. Generellt sätt lagrar vi den information och data som vi samlar in på våra egna servrar i en säker miljö, med begränsad åtkomst till din personliga information för anställda och agenter som behöver informationen för att kunna ge dig tillgång till och använda Companys webbplatser, för att kunna driva och underhålla Companys webbplatser, när inget annat anges, och i enlighet med vår integritetspolicy. Även om vi vidtagit åtgärder för att skydda och säkra din personliga information kan vi inte garantera att informationen avslöjas, ändras eller förstörs av tillfälliga omständigheter eller av obehöriga handlingar av andra.

  Särskild underrättelse med avseende på barns integritet (Användare som är yngre än 13 år)

  Som svar på farhågor kring att skydda barns integritet på nätet, har kongressen i USA antagit förordningen Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA"), som anger regler och förfaranden för de sätt på vilka webbplatser kan samla in, använda och avslöja personlig information från barn under 13 år. I enlighet med företagets policy och COPPA-förordningen gör vi INTE följande:

  • Efterfrågar eller medvetet samlar in personlig identifierbar information på nätet eller annan kontaktinformation, från användare som är under 13 år.
  • Medvetet använder eller delar personlig information från användaren under 13 år, med en tredje part. Det är möjligt att vi via bedrägerier får åtkomst till information som getts till oss och som tillhör barn under 13 år. Om vi meddelas om det, kommer vi så snart vi verifierat informationen direkt att ta bort informationen från våra servrar.

  Frågor som rör barns integritet bör riktas till oss via kontaktinformationen som finns i slutet av denna sekretesspolicy.

  Tillämpning

  Om du har några frågor som rör vår integritetspolicy, var vänlig kontakta oss via kontaktinformationen som finns här nedan. Vi har skapat interna riktlinjer och rutiner för att hantera dessa frågor och kommer att svara dig inom rimlig tid. Om du inte får en bekräftelse på din fråga, eller om svaret inte är tillfredsställande så kan du kontakta Federal Trade Commission för att vidta ytterligare åtgärder kring ditt klagomål på http://www.ftc.gov/privacy/.

  Ändringar i vår integritetspolicy

  Vi kommer att ändra och uppdatera vår integritetspolicy och integritetspolicyn på de olika webbplatserna i Company då och då för att spegla förändringar i vår teknik, våra produkter och tjänster, den allmänna affärsverksamheten och industrin. I händelse av en sådan förändring, kommer vi att publicera en reviderad policy på denna webbplats eller på webbplatsen för respektive produkt eller tjänst och ändra datumet för "Senast uppdaterad" av en sådan policy. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna sekretesspolicy, inklusive alla våra tillhörande sekretesspolicys när som helst efter eget gottfinnande. Sådana förändringar träder i kraft vid publicering av den reviderade policyn. I händelse av en väsentlig förändring i vår information och vår användingspraxis, kommer vi att publicera ett tydligt meddelande om en sådan förändring tillsammans med det datum då ändringen träder i kraft. Du bör kontrollera denna integritetspolicy och den policy som gäller för Companys webbplatser som du använder på en regelbunden basis, för att försäkra dig om att du har sett och är bekant med den senaste policyn.

  Kontakta oss

  För eventuella frågor eller funderingar du kan ha kring denna sekretesspolicy, vår informations- och datainsamling och användningspraxis, kontakta oss på info@gdiapers.se.